Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

aktualnosci

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w 2011 roku.
2010-11-10 00:00:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w 2011 roku.
Numer ogłoszenia: 364504 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

więcej>>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJ KORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu nr ZP/PN-3/10
2010-10-07 00:00:00

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zarząd MPGK Sp. z 0.0. we Włodawie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. we Włodawie oraz członków ich rodzin" - Nr sprawy: ZP/PN-3/10 została wybrana oferta wykonawcy:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie Oddział w Lublinie

20-607 Lublin, ul. K. Wallenroda 2F

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
2010-09-13 00:00:00

Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz członków ich rodzin.

więcej>>

Przetarg ustny nieograniczony
2010-09-02 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż środków trwałych.

więcej>>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2010-08-24 00:00:00

Zarząd MPGK Sp. z o.o. we Włodawie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżającym" - Nr sprawy: ZP/PN-2/10 została wybrana oferty firmy

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "FINO" Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Rampa Brzeska 7

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym
2010-08-11 00:00:00

Numer ogłoszenia w BZP: 246428 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

więcej>>

Zapytanie nr 1 do przetargu
2010-08-11 00:00:00

Treść zapytania nr 1 do przetargu wraz z wyjaśnieniami

więcej>>

OGŁOSZENIE WYNAJMU
2010-06-08 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie informuje, że od 1 stycznia 2011 r. istnieje możliwość wynajęcia 260 mkw powierzchni biurowej usytuowanej na drugim piętrze budynku biurowego. W skład wchodzi 14 pomieszczeń o metrażu 14 mkw, 2 sanitariaty i korytarz. Stan bardzo dobry. 

więcej>>

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY WE WŁODAWIE
2010-04-26 00:00:00

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY WE WŁODAWIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
we Włodawie

więcej>>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu na dostawę artykułów biurowych
2010-04-12 00:00:00

Informujemy, że w postępowaniu na dostawę artykułów biurowych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DALIMEX Sp. z o.o., 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 4.
Cena oferty: 13 351,39 zł. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

więcej>>

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517