Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

aktualnosci

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę artykułów biurowych
2010-03-25 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych wymienionych w załączniku Nr 1.

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2010-03-05 00:00:00

Włodawa: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych.
Numer ogłoszenia: 60660 - 2010; data zamieszczenia: 05.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

więcej>>

INFORMACJA
2010-02-09 00:00:00

Zarząd MPGK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 5 lutego 2010 r. zaprzestano dezynfekcji (chlorowania) wody w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Włodawa.

więcej>>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu ZP/PN-4/09
2009-12-17 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22 informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na "Usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życzie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  we Włodawie oraz członków ich rodzin" - Nr sprawy: ZP/PN-4/09 została wybrana oferta wykonawcy PZU Życie S.A.

więcej>>

Treść zapytania do przetargu wraz z wyjaśnieniami
Nr sprawy: ZP/PN-4/09
2009-12-07 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz członków ich rodzin"

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
2009-12-04 00:00:00

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz członków ich rodzin" - Nr sprawy: ZP/PN-4/09.

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2009-11-30 00:00:00

dotyczy: postępowania na "Zakup paliw płynnych w 2010 roku" - Nr sprawy: ZP/PN-3/09

więcej>>

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
2009-11-26 00:00:00

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz członków ich rodzin" - Nr sprawy: ZP/PN-2/09.

więcej>>

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
2009-11-23 00:00:00

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz członków ich rodzin" - Nr sprawy: ZP/PN-2/09.

więcej>>

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU
ORAZ WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU TOCZĄCYM SIĘ W WYNIKU WNIESIENIA
PROTESTU
2009-11-18 00:00:00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz członków ich rodzin" (nr sprawy ZP/PN-3/09).

.

więcej>>

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517