Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

aktualnosci

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2009-11-17 00:00:00

Zakup paliw płynnych w 2010 roku

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 210937 - 2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 r.

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
2009-11-10 00:00:00

Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz członków ich rodzin

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa
2009-06-23 00:00:00

Do ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa w okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. wybrana została firma:

Concordia Polska TUW

więcej>>

ZAPROSZENIE OFERTOWE
2009-06-03 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie zaprasza do złożenia oferty na ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa według załączonych wykazów:

więcej>>

Przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych
2009-05-19 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie

O G Ł A S Z A

Przetarg ustny nieograniczony (licytację)
na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:

więcej>>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
2009-05-13 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22 informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę nowej minikoparki" - Nr sprawy: ZP/PN-1/09 została wybrana oferta firmy ASCO EQUIPMENT Sp. z o.o., 40-397 Katowice, ul. Lwowska 38.

więcej>>

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO
2009-04-30 00:00:00

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę miału węglowego w sezonie grzewczym 2009/2010 w ilości 14 000 ton (? 10%).

więcej>>

Przetarg nieograniczony na "Dostawę nowej minikoparki"
2009-04-29 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 206 000 euro na "Dostawę nowej minikoparki"

więcej>>

POJEMNIKI NA ODPADY W OKAZJONALNEJ CENIE!
2009-03-20 00:00:00

Informujemy, że posiadamy na sprzedaż używane ruchome pojemniki 2-kołowe o pojemności 120 litrów. Stan pojemników bardzo dobry. Odporne na zimno, nagrzewanie i chemikalia. Cena brutto - 80,00 zł za sztukę. W załączeniu zdjęcia.

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na ubezpieczenie komunikacyjne OC pojazdów będących na stanie Spółki

 

2008-12-23 00:00:00

            Do ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC na rok 2009 została wybrana firma:

CONCORDIA POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Przedstawicielstwo we Włodawie
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 2
22-200 Włodawa

więcej>>

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517