Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

aktualnosci

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2007-12-12 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22 informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup paliw ciekłych i gazu płynnego LPG w 2008 roku z podziałem na zadania"

więcej>>

Przetarg na zakup paliw ciekłych i gazu płynneg i LPG
2007-11-29 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony

na
zakup paliw ciekłych i gazu płynnego LPG w 2008 roku
z podziałem na zadania

więcej>>

NOWY PUNKT KASOWY MPGK Spółki z o.o.
2007-11-28 00:00:00

INFORMUJEMY

O OTWARCIU Z DNIEM 4 GRUDNIA BR.
PUNKTU KASOWEGO MPGK Spółki z o.o.
PRZY UL. REYMONTA 13A (NAPRZECIWKO SIEDZIBY ZUS).

więcej>>

ZAPROSZENIE OFERTOWE
2007-11-28 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie prosi o przedstawienie oferty na ubezpieczenie OC i NW* pojazdów będących na stanie Spółki według wykazu stanowiącego załącznik nr 1.

więcej>>

ZAPROSZENIE OFERTOWE - instalacja i dzierżawa systemu kamer telewizji użytkowej CCTV
2007-07-16 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie zaprasza do przedstawienia oferty na instalację i dzierżawę systemu kamer telewizji użytkowej CCTV w obiektach MPGK na okres 24 miesięcy.

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa
2007-06-27 00:00:00

Do ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa wybrana została firma:

Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA S.A. Oddział w Lublinie 20-601 Lublin ul. Zana 39

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę o najkorzystniejszym bilansie ceny.

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa
2007-06-27 00:00:00

Do ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa wybrana została firma:

Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA S.A.
Oddział w Lublinie
20-601 Lublin
ul. Zana 39

więcej>>

Ogłoszenie na dostawę miału węglowego
2007-06-23 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie Zaprasza do składania ofert na dostawę miału węglowego na sezon 2007/2008

więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE
2007-06-22 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie prosi o przedstawienie oferty na ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa według załączonych wykazów:

więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.05.2007 - UBEZPIECZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO
2007-06-13 00:00:00

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. we Włodawie prosi o przedstawienie oferty ubezpieczenia zasobu mieszkaniowego stanowiącego wyłączną własność Gminy Miasta Włodawy obejmujących dziewiętnaście budynków w których znajdują się 103 lokale mieszkalne.

więcej>>

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517