Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

aktualnosci

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż środków trwałych
2015-01-26 00:00:00


więcej>>

Ogłoszenie Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż srodków trwałych.
2015-01-08 00:00:00


więcej>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014-12-11 00:00:00


więcej>>

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika magazynującego na potrzeby pojazdów i maszyn stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. we Włodawie
2014-11-24 00:00:00


więcej>>

Przedłużony okres obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do końca 2015 r.
2014-11-06 00:00:00


więcej>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej
2014-10-16 00:00:00


więcej>>

JAK SORTOWAĆ ODPADY - INFORMACJA MZC WE WŁODAWIE
2014-09-29 00:00:00


więcej>>

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PUNKTÓW POBORU STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MPGK SP. Z O.O. WE WŁODAWIE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 207 000 EURO
2014-09-29 00:00:00

Numer ogłoszenia: 320850 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014

więcej>>

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH
2014-04-04 00:00:00


więcej>>

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę fabrycznie nowej, rok produkcji 2014, wielozadaniowej zamiatarki chodnikowo-ulicznej (maszyna wolnobieżna)
2014-04-02 00:00:00


więcej>>

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517