Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

Informacja o rozpoczęciu użytkowania sortowni odpadów.

Informujemy, że z dniem 6 lutego 2008 roku przystąpiliśmy do użytkowania sortowni zlokalizowanej na terenie bazy naszego przedsiębiorstwa. Sortownia jest przeznaczona do sortowania zmieszanych odpadów surowcowych pochodzących ze zbiórki selektywnej prowadzonej na terenie miasta. W tym celu przebudowaliśmy część budynku garażowo-warsztatowego dokonując adaptacji pomieszczeń i zmiany sposobu użytkowania. Przepustowość linii sortowniczej wynosi max 8000 Mg/rok. Hala jest oświetlona, ogrzewana i wentylowana. Linia wyposażona jest w układ sterowania wraz z sygnalizacją stanu pracy. Pracownicy sortowni mają zapewnione odpowiednie pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Dosortowywanie odpadów odbywa się na czterostanowiskowej linii sortowniczej i polega na ręcznym wybraniu danego odpadu i umieszczeniu go w odpowiednim pojemniku /worku/. Odpady rozsortowuje się na poszczególne frakcje: tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, papier, metale. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości odpad zostanie przetransportowany do specjalistycznych instalacji celem recyklingu.

zobacz zdjęcia

2008-02-07 00:00:00 | autor: MPGK

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517