Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronę internetową

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:


Dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tej samej marki, finansowanych w formie leasingu operacyjnego


wpłynęło zapytanie następującej treści:


"Czy zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie, mianowicie regulację fotela kierowcy, połączonego zarówno z ergonomicznie położoną dźwignią skrzyni biegów, jak również szybami zapewniającymi doskonałą widoczność?'


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:


Dnia 9 października br. Zamawiający dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmieniając opis wymagań (w zakresie przedmiotu zamówienia dotyczącym każdego z samochodów) w podpunkcie "regulowana kolumna kierownicy" na "regulowana kolumna kierownicy lub regulowana wysokość siedzenia kierowcy".


Podpisał:
Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Kot

2008-10-10 00:00:00 | autor: MPGK

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517