Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ NR 3 z dnia 15 października 2008 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), w związku z nadesłanym zapytaniem do SIWZ dokonało modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1)         dotyczy:           SIWZ Rozdział III

                                   Opis przedmiotu zamówienia

                                   1. Zakres przedmiotu:

 

I.

a) samochód dostawczy, nowy, DMC poniżej 3,5 tony, furgon.

W pozycji nr 12 /Wymagane minimalne wyposażenie /w podpunkcie nr 14/ opis wymagań "lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym na dachu kabiny" doprecyzowuje się następująco: lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym na dachu kabiny typu "kogut" mocowana na stałe, święcąca światłem błyskowym".

 

b) samochód dostawczy, nowy, DMC poniżej 3,5 tony, podwójna kabina ze skrzynią - wywrotka.

W pozycji nr 9 /Wymagane minimalne wyposażenie /w podpunkcie nr 12/ opis wymagań opis wymagań "lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym na dachu kabiny" doprecyzowuje się następująco: lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym na dachu kabiny typu "kogut" mocowana na stałe, święcąca światłem błyskowym".

 

c) samochód dostawczy, nowy, DMC poniżej 3,5 tony, podwójna kabina ze skrzynią.

W pozycji nr 9 /Wymagane minimalne wyposażenie /w podpunkcie nr 12/ opis wymagań opis wymagań "lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym na dachu kabiny" doprecyzowuje się następująco: lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym na dachu kabiny typu "kogut", mocowana na stałe, świecąca światłem błyskowym".

 

2)         dotyczy:           SIWZ Rozdział III

                                   Opis przedmiotu zamówienia

                                   3. Inne wymagania:

 

W punkcie tym dokonuje się korekty odnośnika o treści "w dniu odbioru samochodów Wykonawca przekaże: dokument określający warunki serwisu gwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, katalog części zamiennych, instrukcję obsługi pojazdu z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim; dowód rejestracyjny, polisy potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia i opłacenie składek, kartę pojazdu wraz z numerem homologacji" poprzez usunięcie słów "katalog części zamiennych".

 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków pozostają bez zmian.

 

Treść zmodyfikowanych dokumentów w załącznikach do niniejszego ogłoszenia:

1. SIWZ.

 

Włodawa, 15.10.2008 r.                                                                      

                                                                                                          Podpisał:

Prezes Zarządu

mgr inż. Krzysztof Kot

Zobacz załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) >>
2008-10-15 00:00:00 | autor: MPGK

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517