Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę miału węglowego w sezonie grzewczym 2009/2010  w ilości 14 000 ton (± 10%).
Specyfikacja miału:

  1. Klasa: M II typ 32,1 wg PN - 82/G-97002
  2. Kaloryczność: 22-23 MJ/kg
  3. Zawartość popiołu: 15-20%
  4. Zawartość siarki: 0,4-0,8%
  5. Zawartość części lotnych: Va (%) - 28-40
  6. Spiekalność: wg ROGI RI 10-30
  7. Wilgotność maksymalna: 16%

Warunki dostawy: plac składowy loco Kotłownia Rejonowa we Włodawie,  ul. Żołnierzy WiN 10.
Preferowany sposób dostaw i rozliczenia: utworzenie składu magazynowego na placu Kotłowni Rejonowej, rozliczanie (przelew 30 dni) na ostatni dzień każdego miesiąca wg zużycia rzeczywistego, określonego na podstawie wskazań wagi odbiorcy.
Harmonogram dostaw: do uzgodnienia po wyborze oferty najkorzystniejszej.
Termin składania ofert: do 7 maja br. na adres: MPGK Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22.
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spełniającą  powyższe wymagania.

Dopuszcza się przesłanie oferty faksem na numer 082/ 572 65 91.

W sprawie szczegółowych pytań prosimy kontaktować się z P. Jackiem Topolskim pod numerem tel. 082/ 572 31 97 lub 510 101 499.

2009-04-30 00:00:00 | autor: MPGK

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517