Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

INFORMACJA

Zarząd MPGK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 5 lutego 2010 r. zaprzestano dezynfekcji (chlorowania) wody w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Włodawa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie po przeanalizowaniu wyników badania wody stwierdził:

  1. Zgodność badanych parametrów w pobranych próbkach wody w zakresie objętym badaniami z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  2. Przydatność wody z przedmiotowego wodociągu do spożycia przez ludzi.

2010-02-09 00:00:00 | autor: MPGK

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517