Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY WE WŁODAWIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY WE WŁODAWIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
we Włodawie

działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r.  nr 261 poz. 2603 ze. zm.)

informuje, iż

zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną we Włodawie  przy ul.  Chełmskiej obejmującą  działkę nr 381/48 o pow. 47 m2, zapisaną w KW 28229 prowadzonej w Sądzie Rejonowym we Włodawie.

Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 10 383 zł (dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy zł.) oraz koszty związane  z postępowaniem

 

Powyższy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni.

2010-04-26 00:00:00 | autor: MPGK

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517