Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

JAK SORTOWAĆ ODPADY - INFORMACJA MZC WE WŁODAWIE

Segregacja zaczyna się w domu

Ponad rok minął od wejścia w życie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.
Sytuacja w zakresie tzw. dzikich wysypisk jak i segregacji odpadów poprawiła się znacząco,
jednak wciąż nie jest zadowalająca. Wprowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. we Włodawie - w lutym 2008 r., później przejęta w lipcu
2013 r. przez Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, dwufrakcyjna
zbiórka odpadów komunalnych, jest znacznie wygodniejsza dla mieszkańców niż segregacja
wielofrakcyjna. 

Stosując się do zasad segregacji możemy uniknąć w przyszłości problemów z wysokimi
kosztami zagospodarowania odpadów, jak i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska,
które nas otacza.Zatem segregujmy według podziału na:

1) frakcja mokra:
- organiczne odpady kuchenne,
- odpady pochodzenia roślinnego (gałęzie, trawa, liście, owoce),
- odpady z bytowania zwierząt domowych,
- zmiotki, kurz z odkurzaczy,
- pieluchy i pielucho-majtki-popioły z pieców i kominów domowych  w odrębnym 
opakowaniu,

2) frakcja sucha:
- szkło,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- papier i tektura,
-odpady łazienkowe,
- jedno- i wielo-materiałowe opakowania (m.in. kartony po mleku i napojach).

Odpady należy segregować zgodnie opisanymi wyżej zasadami w odpowiednich pojemnikach
lub workach. Ważne jest również, aby wystawiać odpady zgodnie z harmonogramem odbioru
poszczególnych frakcji. Są one dostępne na stronach internetowych urzędów gmin, stronie
związku (www.mzcwlodawa.pl) jak i podmiotów odbierających odpady:
- MPGK we Włodawie (www.mpgk.wlodawa.pl) 
- EKO-BUG (www.ekobug.pl). 

Informację o terminie odbioru odpadów można również uzyskać telefonicznie: 82 572-58-56.
Jak widać segregacja odpadów domowych u źródła nie jest skomplikowanym procesem
a przynosi nam wszystkim znaczne korzyści. Selektywna zbiórka we własnym domu jest
pierwszym krokiem do uzyskania wysokiego stopnia recyklingu, co zwiększa wpływy ze
sprzedaży surowców i obniża koszty zagospodarowania odpadów. Jednakże nie każdy
segreguje poprawnie. Bardzo często do jednego pojemnika wrzucamy różnorodne produkty,
które przy prawidłowej segregacji można by ponownie przetworzyć bez dodatkowych
nakładów. Takie zachowania prowadzą do zwiększenia kosztów zagospodarowania tych
odpadów, a dalszej konsekwencji do wzrostu stawek opłat, do których jesteśmy ustawowo
zobowiązani. 

Zobacz załącznik JAK SORTOWAĆ ODPADY - INFORMACJA MZC WE WŁODAWIE >>
2014-09-29 00:00:00 | autor: MZC we Włodawie

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517