Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika magazynującego na potrzeby pojazdów i maszyn stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. we Włodawie


Zobacz załącznik Ogłoszenie o zamówieniu >>
Zobacz załącznik SIWZ_Sukcesywne dostawy oleju napędowego >>
Zobacz załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty >>
Zobacz załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ_Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 >>
Zobacz załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia >>
Zobacz załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitalowej >>
Zobacz załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ_Wzór umowy >>
2014-11-24 00:00:00 | autor: Edyta Kozłowska-Lejko specjalista ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517