Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 9 maja 2007 r. - WYKONANIE ANALIZY WÓD PODZIEMNYCH

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej netto (z podaniem stawki VAT) na wykonanie usługi polegającej na pobraniu 3 próbek wody podziemnej z piezometrów umieszczonych na składowisku odpadów komunalnych we Włodawie i poddaniu ich analizie zgodnie z udokumentowaną normą lub procedurą badawczą w następującym zakresie czynności:
1. Odczyn pH
2. Oznaczenie przewodności właściwej
3. Oznaczenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (suma)
4. Oznaczenie ogólnego węgla organicznego /OWO/
5. Oznaczenie cynku
6. Oznaczenie kadmu
7. Oznaczenie miedzi
8. Oznaczenie ołowiu
9. Oznaczenie chromu Cr+6
10. Oznaczenie rtęci
11. Pobieranie 1 próbki do badań
12. Transport próbek i aparatury do pobierania próbek

Prosimy o podanie informacji o sposobie i terminie płatności za wykonaną usługę oraz określenie terminu wykonania usługi od momentu złożenia zamówienia faksem.

Termin składania ofert do 14 maja br. na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy Win 22


Dopuszcza się przesłanie oferty faksem na numer 082/ 572 65 91.
W sprawie szczegółowych pytań prosimy kontaktować się z Edytą Kozłowską-Lejko pod numerem tel. 082/ 572 31 16.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na wykonanie analizy wód podziemnych


Do wykonania analizy wód podziemnych wybrana została firma:

"POMIAR-GIG" Sp. z o.o.
Przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa Laboratorium
20-150 Lublin, Bursaki 17

2007-06-12 00:00:00 | autor: MPGK

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517