Wnioski, formularze i podania

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

plik
Opis
data aktualizacji
UMOWA o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków A4
2019-06-05
UMOWA o zaopatrzenie w wode odprowadzanie sciekow A5
2019-06-05
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
2018-05-25
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
2018-05-25
Wniosek o wydanie technicznych warunków montażu dodatkowego wodomierza
2018-05-25
Wniosek o wydanie technicznych warunków montażu dodatkowego wodomierza
2018-05-25

Zakład Usług Komunalnych

plik
Opis
data aktualizacji
Wzór umowy na dzierżawę urządzeń do gromadzenia odpadów
2018-05-25
Wzór umowy na wywóz nieczystości płynnych
2018-05-25
Wzór umowy na  wywóz odpadów opakowaniowych z terenu Gminy Miejskiej Włodawa
2018-05-25

Zakład Energetyki Cieplnej

plik
Opis
data aktualizacji
Formularz ofertowy na Dostawę miału węglowego
2011-04-27
Formularz ofertowy na Dostawę miału węglowego
2011-04-27
Podanie zakupu żużlu paleniskowego z kotłów.
2007-11-15
Podanie zakupu żużlu paleniskowego z kotłów.
2007-11-15
WNIOSEK ODBIORCY - Zamówienie mocy cieplnej
2009-04-02
Wniosek o podłaczenie do sieci ciepłowniczej
2018-05-25
Wniosek o podłaczenie do sieci ciepłowniczej
2018-05-25
Wzór umowy na dostawę ciepła
2018-05-25Wyjaśnienia

pdf ico

dokument w formacie *.PDF (przygotowany do wydruku i wypełnienia ręcznego)

word ico

dokument w formacie *.DOC (przygotowany do wypełnienia i wydruku)

excel ico

dokument w formacie *.XLS (przygotowany do wprowadzenia danych i wydruku)

zip ico

plik skompresowany do formatu *.ZIP (do pobrania na komputer klienta)

IE ico

formularz przygotowany do wypełnienia drogą on-line i wydruku

 

umUrzšd Pracy Urzšd Skarbowy

 


OgłoszeniaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517