Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Kontakt w razie awarii dzwoń 825721276

Sekretariat MPGK


 
Siedziba firmy - pokój nr 23 (I piętro)
22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22
Małgorzata Kruglej tel. 82 572 12 76
faks. 82 572 65 91

Dyrektor ds. Technicznych


 
Siedziba firmy - pokój nr 28 (I piętro)
22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22
Dyrektor ds. Technicznych - Jacek Topolski
tel. 82 572 65 92

Główny księgowy


 
Siedziba firmy
22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22
Głowny Księgowy - Agnieszka Muszyńska
tel. 82 572 31 97
 
Siedziba firmy - pokój nr 5 (parter)
22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22

Dział Sprzedaży i Windykacji

 

pok. nr 2 (parter)
Kierownik -mgr Bożena Hamziuk

tel.  82 572 31 65

 

Dział Administracji, Kadr i Płac

 

pok. nr 21 (I piętro)

Kierownik - Jadwiga Kuryłowicz

tel.  82 572 12 84

   

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

 

Spec. ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
mgr inż. Edyta Kozłowska-Lejko
pok. nr 22 (I piętro)

tel. 82 572 31 16

Spec. ds. magazynowania i logistyki
Adam Lalko

pok. nr 22 (I piętro)
tel. 82 572 31 16
   

Dział BHP

 

pok. nr 3 (parter)

Spec. ds. BHP -> mgr inż. Justyna Pyra

tel. 82 572 10 86

   

Dział Głównego Energetyka

 

pok. nr 20 (I piętro)

Główny Energetyk - inż. Krzysztof Zaborek

tel. 82 572 20 89

   

Oczyszczalnia Ścieków

 

Obiekt Oczyszczalni Ścieków
22-200 Włodawa, ul. Graniczna 10
Kierownik Oczyszczalni Ścieków:   
mgr inż. Robert Kania

tel.  82 572 37 24
tel. kom. 500 045 453

   
 

Zakład Energetyki Cieplnej

 

Siedziba firmy pok. nr 28
22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22

Dyrektor ds Technicznych - mgr inż. Jacek Topolski

tel. 82 572 65 92

                                              e-mail: zec@mpgk.wlodawa.pl


Specjalista ds Przesyłu Dystrybucji i Automatyki
Robert Pruszkowski tel. 510 101 513

Kierownik Przesyłu i Dystrybucji
mgr inż. Grzegorz Durys tel. 510 110 512
Kotłownia Rejonowa - biuro
22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 10

 

Kierownik Kotłowni - Andrzej Czarnota tel. 82 572 32 79

                                   e-mail: kotlownia@mpgk.wlodawa.pl
e-mail: formularz pocztowy
 

Zakład Usług Komunalnych

 

Siedziba firmy - pokoje nr 3 i 11 (parter)
22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22

Dyrektor ZUK - mgr Dariusz Kozłowski

tel. 82 572 10 88

Kierownik Działu Usług Komunalnych -
mgr Roksana Nowicka
Starszy referent ds. rozliczeń (dyspozytor) - Anna Kurczuk

tel. 82 572 10 86
 

Cmentarz Komunalny

 
Zarządca tel. 500 046 547
 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji | Ujęcie Wody

 

Siedziba firmy - pokoje nr 7 i 8 (parter)
22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22

Kierownik Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji - mgr Roman Gawęda

tel. 82 572 30 53

Telefon:
- wodociągi (w godz. 700-2200): 82 572 16 49
- kanalizacja (całodobowy): 82 572 10 48

e-mail: biurozwik@mpgk.wlodawa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517