Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ

Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres przedmiotu:

a) samochód dostawczy, nowy, DMC poniżej 3,5 tony, furgon.
W pozycji nr 11 /Przegroda stała/ opis wymagań zmienia się następująco:
"Przegroda oddzielająca część pasażerską od części ładunkowej".

b) samochód dostawczy, nowy, DMC poniżej 3,5 tony, podwójna kabina ze skrzynią - wywrotka.
Usuwa się pozycję nr 9 (drzwi boczne), 10 (drzwi tylne) i 11 (przegroda stała) wraz z przedstawionym opisem wymagań.

W pozycji nr 12 /Wymagane minimalne wyposażenie/ w podpunkcie nr 13 "skrzynia ładunkowa" doprecyzowuje się opis wymagań następująco:
- "burty aluminiowe plus osiatkowanie do wysokości kabiny".

c) samochód dostawczy, nowy, DMC poniżej 3,5 tony, podwójna kabina ze skrzynią.
Usuwa się pozycję nr 9 (drzwi boczne), 10 (drzwi tylne) i 11 (przegroda stała) wraz z przedstawionym opisem wymagań.

 

3. Inne wymagania:

W punkcie tym dokonuje się korekty odnośnika o treści "w dniu odbioru samochodów Wykonawca przekaże: dokument określający warunki serwisu; gwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, katalog części zamiennych, instrukcję obsługi pojazdu z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim; dowód rejestracyjny, polisy potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia i opłacenie składek, kartę pojazdu wraz z numerem homologacji"poprzez usunięcie słów " kartę pojazdu wraz z numerem homologacji" i dodanie kolejnego odnośnika o treści:
- "karty pojazdu wraz z numerami homologacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po dokonaniu wykupu samochodów".

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków pozostają bez zmian.

Treść zmodyfikowanych dokumentów w załącznikach do niniejszego ogłoszenia:

Zobacz załącznik Formularz cenowy po modyfikacji >>
Zobacz załącznik SIWZ po modyfikacji >>
2008-10-08 00:00:00 | autor: MPGK

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517