Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych wymienionych w załączniku Nr 1.
W zestawieniu zostało oszacowane ilościowe zapotrzebowanie poszczególnego asortymentu na okres 12 miesięcy.
Zamawiający po przeanalizowaniu nadesłanych ofert podpisze umowę z wybranym wykonawcą, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą (cena, termin dostawy, warunki płatności). Jednym z elementów umowy będzie niezmienność cen podanych w ofercie w okresie umownym (04.05.2011 - 30.04.2012).
Jeżeli rozbieżności cenowe będą duże Zamawiający ze względów ekonomicznych będzie dokonywał zakupów u różnych wykonawców bez podpisywania umowy.
Oferty prosimy składać na Formularzu ofertowym -  Załącznik do pobrania.
Termin składania ofert upływa 15 kwietnia 2011 roku godz. 1000. Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółki lub przesłać faksem na nr 0 82/ 572 65 91.

Osoba do kontaktu:
Edyta Kozłowska-Lejko,
tel. 082/ 572 31 16

Zobacz załącznik Zestawienie mat biurowych 2011 >>
Zobacz załącznik Formularz oferty >>
Zobacz załącznik Formularz oferty - word >>
2011-04-05 00:00:00 | autor: Edyta Kozłowska-Lejko

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517