Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

MODERNIZACJA INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN


MODERNIZACJA INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN 


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie informuje, że zakończone zostały prace związane z budową i uruchomieniem nowej instalacji odpylania spalin wraz z transportem i gromadzeniem pyłów dymnicowych w silosie magazynowym.

Kosztem ponad 2,8 mln złotych wybudowana została całkowicie nowa instalacja oczyszczająca spaliny  ze wszystkich  4 kotłów zainstalowanych w kotłowni. Zastosowane  filtry workowe  pozwalają na ograniczenie emisji pyłów z dotychczasowego poziomu 400mg/m3 do poziomu poniżej 20mg/m3 (przy przeliczeniu na 6% zawartość O2).

 Skuteczność nowej instalacji odpylania spełnia wymagania zaostrzonych norm poziomu emisji pyłów do powietrza atmosferycznego, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku (emisja pyłów poniżej 100mg/m3).


Filtry workoweWentylator wyciągowy spalin.Załadunek pyłów na autocysterny.Układ przenośników rurowych do transportu pyłów.Zbiornik magazynowy pyłów.2015-09-14 00:00:00 | autor: Waldemar Robak

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517