INFORMACJA W SPRAWIE KODÓW KRESKOWYCH


NOWY HARMONOGRAM wywozu stałych odpadów komunalnych kwiecień - czerwiec 2015r.


Aktualności

POJEMNIKI NA ODPADY W OKAZJONALNEJ CENIE ! 2015-02-20 00:00:00czytaj więcej...

Przedłużony okres obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do końca 2015 r. 2014-11-06 00:00:00


czytaj więcej...

MODERNIZACJA INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN 2014-10-03 00:00:00


czytaj więcej...

Przetargi

Zakłady MPGK

Zakład usług komunalnych >>

- Wywóz nieczystości stałych
- Remonty, odnawianie budynków mieszkalnych, lokali
- Roboty tynkarskie

Zakład wodociągów i kanalizacji >>

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się organizacją wydobycia wody i dostarczeniem jej dla mieszkańców miasta i okolic, oraz odbiorem od nich ścieków.

Zakład energetyki cieplnej >>

Zakład Energetyki Cieplnej przy MPGK Sp. z o.o. we Włodawie prowadzi działalność w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła dla odbiorców Miasta Włodawy zgodnie z udzielonymi koncesjami

Dział inwestycji >>

Dział inwestycyjno-techniczny prowadzi obsługę techniczną działalności przedsiębiorstwa w zakresie eksploatowanych sieci i obiektów oraz ich rozbudowy i modernizacji


umUrzšd Pracy Urzšd Skarbowy

 


OgłoszeniaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowych :
Bank Zachodni WBK 79 1500 1373 1213 7002 6923 0000
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 158 600,00 zł