INFORMACJA W SPRAWIE KODÓW KRESKOWYCH

Harmonogram wywozu stałych odpadów komunalnych w 2014r.

Aktualności

MODERNIZACJA INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN 2014-10-03 00:00:00


czytaj więcej...

JAK SORTOWAĆ ODPADY - INFORMACJA MZC WE WŁODAWIE 2014-09-29 00:00:00


czytaj więcej...

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej 2014-10-16 00:00:00


czytaj więcej...

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PUNKTÓW POBORU STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MPGK SP. Z O.O. WE WŁODAWIE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 207 000 EURO 2014-09-29 00:00:00

Numer ogłoszenia: 320850 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014

czytaj więcej...

Zakłady MPGK

Zakład usług komunalnych >>

- Wywóz nieczystości stałych
- Remonty, odnawianie budynków mieszkalnych, lokali
- Roboty tynkarskie

Zakład wodociągów i kanalizacji >>

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się organizacją wydobycia wody i dostarczeniem jej dla mieszkańców miasta i okolic, oraz odbiorem od nich ścieków.

Zakład energetyki cieplnej >>

Zakład Energetyki Cieplnej przy MPGK Sp. z o.o. we Włodawie prowadzi działalność w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła dla odbiorców Miasta Włodawy zgodnie z udzielonymi koncesjami

Dział inwestycji >>

Dział inwestycyjno-techniczny prowadzi obsługę techniczną działalności przedsiębiorstwa w zakresie eksploatowanych sieci i obiektów oraz ich rozbudowy i modernizacji


umUrzšd Pracy Urzšd Skarbowy

 


OgłoszeniaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowych :
Bank Zachodni WBK 79 1500 1373 1213 7002 6923 0000
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 158 600,00 zł