Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Zakład Usług Komunalnych

kierownik - Dariusz Kozłowski


ciągnik ogrodowy

Zakład Usług Komunalnych zajmuje się świadczeniem usług na terenie miasta oraz Gminy Włodawa. Już od wielu lat dba o utrzymanie czystości w mieście poprzez regularne oczyszczanie placów, ulic i chodników, podnosząc tym samym jego atrakcyjność. W okresie zimowym zajmuje się odśnieżaniem ulic, chodników oraz parkingów. Głównym zadaniem zakładu jest wywóz nieczystości stałych wg miesięcznego harmonogramu , lub na żądanie, z posesji indywidualnych oraz od instytucji.

 


Po segregacji odpady stałe przeznacza się do ponownego przetworzenia, natomiast pozostałe są składowane, oraz utylizowane na składowisku odpadów.

Ponadto Zakład Usług Komunalnych świadczy usługi budowlane:

  • Remonty, odnawianie budynków mieszkalnych, lokali
  • Roboty tynkarskie
  • Malowanie
  • Układanie glazury i terakoty
  • Układanie paneli
  • Remonty pieców kaflowych i trzonów kuchennych oraz czyszczenie przewodów kominowych oraz wentylacyjnych
  • Wykonywanie grobowców na Cmentarzu Komunalnym
  • Wykonywanie ulic, chodników, parkingów z kostki brukowej

ZUK sprawuje również funkcję administratora oraz organizatora prac prowadzonych na terenie zieleni miejskiej. Zajmuje się projektowaniem oraz wykonawstwem prac na obszarach zielonych, głównie nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych, utrzymaniem czystości pasów zieleni, pielęgnacją rabat kwiatowych oraz skwerów.

Dodatkowo zakład jest administratorem Cmentarza Komunalnego, odpowiada tym samym za utrzymanie porządku na terenie cmentarza, jak również świadczy usługi związane z przygotowaniem do pochówku wg cennika.
Cmentarz Komunalny we Włodawie


Osoba odpowiedzialna za kontakt telefoniczny, przyjmowanie zleceń:
referent ds. transportu (dyspozytor) - Anna Kurczuk tel. 82 572-10-86

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517