Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura


Realizacja projektu pn.„Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE
w MPGK Włodawa”


Realizacja projektu pn."Budowa instalacji fotowoltaicznych na gruncie
oraz dachach budynków należących do MPGK Włodawa"


W RAZIE AWARII DZWOŃ NA NUMER 82 572 12 76

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że w związku
z awarią sieci wodociągowej we Włodawie przy ulicy Nadrzecznej, nastąpi wyłączenie wody dnia 1.06.2024r od godz. 20.40 dla mieszkańców Orchówka. Przewidywany czas usnięcia awarii około 4 godziny. Za utrudnienia przepraszamy.


NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA od dnia 01.03.2024


TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA od dnia 01.10.2023 do 29.02.2024


WYCIĄG DO ZMIANY TARYFY DLA CIEPŁA z dnia 9.11.2022 *
*W związku z ustalaniem iterperetacji ustawy o cenach maksymalnych obowiązują ceny z rekompensatami.
Ceny te mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmiany przepisów Ustawy.


Wzory oświdczeń dla odbiorców ciepła w celu skorzystania ceny z rekompensatą


NOWA TARYFA na WODĘ DLA MIASTA WŁODAWY ROK 2021-2023


NOWA TARYFA na WODĘ DLA SUSZNA I SZUMINKI ROK 2021-2023


NOWA TARYFA na WODĘ DLA ORCHÓWKA ROK 2021-2023


INFORMACJA W SPRAWIE PODWYŻKI CEN CIEPŁA


NOWA TARYFA na ENERGIĘ CIEPLNĄ OD 01.09.2021 DO 31.12.2021


NOWY HARMONOGRAM wywozu stałych odpadów ROK 2023 lipiec -grudzien


HARMONOGRAM wywozu stałych odpadów ROK 2024


ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA


Aktualności

PLATFORMA ZAKUPOWA
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
WE WŁODAWIE


ROZPOCZYNAMY CZYSZCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

Woda

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie w trosce o utrzymanie wymaganej jakości wody w systemie jej dystrybucji po otrzymaniu decyzji Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włodawie od listopada 2023 roku rozpocznie proces kondycjonowania / uzdatniania wody podawanej do sieci ze Stacji Wodociągowej przy ulicy Suchawskiej we Włodawie.

Wdrażana technologia uzdatniania wody posiada aprobatę Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny i jest z powodzeniem stosowana w wielu krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych pod nadzorem firmy PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. z Poznania (www.prote.pl).
MPGK Sp. z o.o. we Włodawie zaimplementuje technologie w ramach długofalowego procesu inwestycyjnego celem powolnej stabilizacji jakości wody na całej długości układu jej dystrybucji – rurociągi magistralne, rozdzielcze, przyłącza i pozostałe instalacje, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości świadczonych usług. MPGK Sp. z o.o. we Włodawie dopełni wszelkich starań, aby jakość wody dystrybuowanej mieszkańcom była na najwyższym poziomie, a jej walory fizyko-chemiczne spełniały oczekiwania Naszych Klientów.
Zakłady MPGK

ikona samochod

Zakład usług komunalnych >>

- Wywóz nieczystości stałych
- Remonty, odnawianie budynków mieszkalnych, lokali
- Roboty tynkarskie

ikona wodociagi

Zakład wodociągów i kanalizacji >>

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się organizacją wydobycia wody i dostarczeniem jej dla mieszkańców miasta i okolic, oraz odbiorem od nich ścieków.

ikona ogien

Zakład energetyki cieplnej >>

Zakład Energetyki Cieplnej przy MPGK Sp. z o.o. we Włodawie prowadzi działalność w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła dla odbiorców Miasta Włodawy zgodnie z udzielonymi koncesjami


proj3_12_dol

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517